Sex na cestě jógy a meditace

My lidé jsme se odcizili od své duše. Z toho, co je přirozené, jsme učinili něco, co je někam zatlačeno a schováno. A přitom skutečná čistota a krása duše leží v upřímné lásce ke stvoření, pokoře a úctě k veškerému životu.

 

Prožívání sexuality se proměňuje s vývojem duše. Nejedná se zde jen o pouhý soubor tělesných technik. Stěžejním pilířem jakékoliv spirituality je čistota charakteru v duchu jam a nijam jógy. (morálních principů)1 Následování jam a nijam představuje stabilní zdroj vnitřní síly, na němž praktikující může stavět ve všech oblastech života.

 

Patří k nim ahimsa - neubližování, tvoří spolu se satja - čestnost, pravdivost - dva základní stavební kameny jógické praxe. Tyto dva by měly být dodržovány co možná nejdůsledněji, samozřejmě s určitou moudrostí. Stejně tak, jako dům potřebuje pevný základ, satja a ahimsa poskytují pevný základ spirituálnímu růstu. Ahimsa znamená neubližování žádnému tvoru slovem, skutkem, ani myšlenkou. Takto praktikující postupně získává úctu k veškerému životu. Necítí se být natolik povýšen vůči živým tvorům, aby se podílel jakýmkoliv způsobem na jejich utrpení.

 

Odvržením pocitu nadřazenosti se poznává ve všem – sjednocuje se s všeprostupujícím Já. To je upokojení horečné činnosti ega, smíření, jež vede k uskutečnění vlastní podstaty. Samo čisté svědomí otevírá cestu – pak již není třeba debat a sporů, srdce se rozprostírá a spočívá klidně, jako modrá obloha. Satja - pravdivost mu narovnává záda, a umožňuje dívat se zpříma na vše, co jej jen může v životě potkat. Ruku v ruce s touto praxí kultivuje s láskou své tělo - cvičí ásany a pránajámy (fyzické cvičení a vědomí dech). Tato cvičení zajišťují volný průchod energie tělem, a usměrňují ji k důležitým životním centrům (čakrám). Neopomíná ani další články jógy týkající se práce s postupně hlubšími a hlubšími složkami naší bytosti, až nakonec odhalí čisté vědomí, jakožto základ jeho samotného - původní podstatu, plátno veškerého dění. Na tomto podkladě se sex stává branou k prožitkům hlubokých stavů meditace až za hranice těla.

 tantra joga (2)

 

Upřímně přijmout své pudy znamená usmíření ženské energie, hmotyŽenská energie v první čakře (v oblasti pánve, má spojitost s fyzickým tělem a světem) se dostává do pohybu. Pro opravdového jógina sex znamená něco mnohem hlubšího, než by se vůbec mohlo zdát. Sdílení svých potřeb s někým blízkým, tuto skrytou hodnotu ještě zesiluje. V atmosféře vzájemného respektu, v duchu sdílení radosti v čisté lásce ego ztrácí své vydobyté pozice. Hlubší aspekt rozkoše je zakoušení duše v její nahotě a čisté podobě, v její božskosti.

 

Klíčovou roli zde hrají respekt, pochopení a přijmutí, pak bychom mohli být všichni šťastnější. Tato cesta levoruké tantry je jednou z možností na cestě jógy a meditace. Pro doplnění uveďme, že učení pravoruké tantry doporučuje pro praxi jógy celibát, přičemž spojení energie muže a ženy se dosahuje uvnitř těla jógina. Je nanejvýš těžké toho dosáhnout, nicméně pokud se to podaří, plody této stezky jsou nanejvýš sladké (viz Dalajlama, Thich Nat Hanh, atd).

 

1) Více o osmidílné cestě jógy zde.

 

 

 

Zpět do obchodu