Z důvodu dovolené budou objednávky odbaveny 17.7. Děkujeme za pochopení. Vaše ARYAMA:)

Kolikatero těl máš tolikrát si člověkem aneb Indické pojetí člověka

Indická kultura je k člověku velmi štědrá, připisuje mu tři těla a pět obalů a my si je spolu obecně představíme. Podle některých se za těmito těly skrývá naše skutečné já, kterého se nedotýkají žádné fyzické a ani mentální projevy. Zmíněná těla by se proto dala spíše nazvat jako „zapouzdření″ naší duše. Když jóga nebo ájurvéda mluví o člověku a jeho tělu, myslí vždy toto širší pojetí člověka s třemi těly, nikoliv jen o fyzickém tělu, které je jen o něco víc než maso a kosti.

­

Jógová tradice přejala z védánty* koncept tří těl (tri šaríra/šáríra traja), kterými je každý jedinec obdařen. Tato tři těla o různé úrovni hrubosti a jemnosti vibrace, slouží člověku jako vůz pohybující duší v čase a prostoru.″ 1)

 

Hmotné tělo (sthúla šaríra)

První tělo je hmotné tělo složené z masa a kostí, toto tělo si uvědomuje sebe jako hmotu a je zasazeno do času a prostoru. Podléhá smrti a je živeno potravou. Jeho podoba je formulována karmou, dóšami a pěticí prvků (vzduch, éter, oheň, voda a země).  Aby toto tělo žilo, musíme mu dodávat fyzickou potravu. Naše fyzické tělo pracuje v bdělém stavu spjaté se světem fyzických objektů, který mají svůj daný tvar a umístění v prostoru a čase.

Hmotné tělo zahrnuje dva obaly. Prvním je obal potravy (annamaja-kóša) je jím tvořeno naše fyzické tělo. Druhý obal je obal vitality (pránamaja-kóša), tento obal je tvořen vitální energií tzv. pránou, neboli tím, kudy prána proudí a to jsou energetické kanály (nádí). Jeho fyzickým projevem je dýchání a ovlivňuje činnost orgánů a oživuje tělo.

„Kauzální tělo (*popsané níže) dává hmotné formě základní schémata a zákony, jimiž se hmotné tělo řídí. Genetický kód - magnetická stopa struktury fyzického těla - je spjat s kauzálním tělem. Mysl, prána a senzorická struktura jemnohmotného těla formují odpovídající funkce na hmotné úrovni, která je spoutává do hustšího média tělních tkání.″ 2)

 

Jemnohmotné (astrální) tělo (súkšma šaríra)

Toto tělo můžeme chápat jako beztvarý celek energie. V tomto těle se nachází čakry**. Po smrti našeho fyzického těla prochází transformací, protože je jenom částečně smrtelné. 

Astrální (jemnohmotné) tělo je činné ve snění a hluboké duševní práci, kdy se duch (duše) ocitá v prostoru dojmů a vnitřních pocitů. Tento vnitřní svět je krmen z dojmů a pocitů. Toto tělo se také skládá ze dvou obalů. Z obalu mysli (manómaja-kóša) a obalu intelektu (vidžňánamája-kóša).

Obal mysli je v podstatě jen schránka myšlení, která je napojená na nižší mysl (manas) a nevede k pravému poznání. Tento obal zahrnuje také pět našich smyslů (čich, sluch, hmat, chuť a zrak) a pět smyslových orgánů (pohyb, uchop, řeč, vylučování a rozmnožování). Mysl přijímá podněty od smyslů a je to prvotní informátor o našem okolí.  Manómaja-kóša je smrtelná.

Obal intelektu je schránkou inteligence a je tvořen vyšší myslí (buddhi). Propojení s obalem mysli způsobuje další zpracování vjemů. Je to jasný rozum a sídlí zde schopnost abstraktního myšlení. Také zde sídlí karma (shromažďují se tu zkušenosti z minulých životů), a proto je tento obal nesmrtelný.

 

 

Přičinné (kauzální) tělo (karána šaríra)

Poslední tělo je nesmrtelné.  To, co obsahuje, přechází do dalších životů. Sídlí zde naše duše, která je nesmrtelná.  Někteří učitelé jógy jej většinou nazývají jako cosi nepopsatelného a vyjadřují jako nevyjádřené.  Obsahuje pouze jeden obal a to ánandamaja-kóšu, nejvyšší obal, obal blaženosti

Kauzální tělo funguje v hlubokém spánku nebo v meditaci, kdy spočíváme ve svém vědomí zbaveného od vnějších předmětů.  Kauzální tělo se nenachází v prostoru a v čase (ve fyzickém světě), ale podle některých idejí tento svět vytváří. Výživou tohoto těla jsou nejhlubší myšlenky a vjemy.

„Duše řídí veškeré dění ve vesmíru jako přírodní inteligence odpovídající za nesmírně přesný a vyvážený řád. Působí na mohutné zemské síly, atmosféru, vesmírný prostor i hvězdy. Síly univerzální duše působí prostřednictvím přírodních živlů a uchovávají přírodní zákony… Duše je jako slunce, jako zdroj světla. Každý jedinec toto slunce skrývá ve svém nitru coby hlavní duchovní sílu svého bytí.″ 3)


Duše není omezená jen na lidské bytosti, je také v celém přírodním světě a mají ji nejen zvířata, ale také rostliny a dokonce i kameny. Není ale vyjádřená ve všech tvorech, jejichž méně vyvinuté formy udržuje jaksi z pozadí. Duše existuje také ve vyšších formách nad lidskou úrovní v podobě bohů nebo andělů.  Existuje i ve tvorech temné podstaty, ale ti ne vždy mají duši, protože mohou být jen výplodem lidské představivosti. Duše sídlí v srdci, ale ne v tom fyzickém, ale v samotném jádru našeho bytí, které pociťujeme v oblasti anatomického srdce.  Kauzální tělo či duše se vyjadřuje podobou zlatého vejce umístěného v srdci. ***

 

Pečujte o všechna svá těla, dopřávejte potravu každému obalu, ať už v podobě fyzické či mentální. :)

„Tělo, mysl a duše jsou jako trojzubec.
Svět tkví ve způsobech jejich slučování,
na nich také vše spočívá.
K jejich sloučení dochází proto, aby vytvořily
příbytek Purušovi neboli vědomému bytí.
Tato trojice je předmětem ájurvédy a kvůli ní
také bylo učení ájurvédy zjeveno.″
                                                                         

                                                                                             Čaraka samhita, sútrasthána 1.46-47

 

 *Védánta - duchovní škola/směr

**Více o čakrách se dozvíte zde.

***Ve védách se nazývá Hiranjagarbha neboli „zlatý zárodek″, z něhož se rodí Božské Slunce osvícení.  Nazývá se také „zlatý obal srdce″ (hiranmaja kóša)

 

 

Autor: Kateřina Tripalová

 

 

1) Teorie čakra jógy - cesta od podmíněnosti k potenciálu Barbora Hu

2) a 3) Jóga a ájurvéda – David Frawley

 

 

 

 

Zpět do obchodu