Úvod do Ájurvédy a Tradiční čínské medicíny

Co je to ájurvéda?

Slovo ájurvéda pochází ze sanskrtu. Skládá se ze dvou slov ayus- život, a vit- moudrost, vědění. Hlavní poslání ájurvédy je tedy udržení zdraví těla ale i duše.  Ájurvéda je ze své podstaty naukou o léčení sebe sama zaměřenou na odstraňování nemocí. To ovšem neznamená, že se obejde bez pomoci terapeutů a lékařů. „Ájurvéda ve skutečnosti trvá na tom, aby příčinnou složitost nemocí a proměnlivost zdravotního stavu jedince posuzovali kvalifikovaní a specializovaní praktici.“ 1) 

Největšího rozvoje dosáhla v období přibližně 200-500 let př.n.l. Od té doby je tato věda nedílnou součástí výuky na indických univerzitách a byla uznána jako samostatný medicinský obor. Dokonce od roku 1982 je uznávaná světovou zdravotnickou organizací jako účinný medicínský systém.

Západní medicína se snaží zmírnit nebo odstranit symptomy nemocí, zatímco ájurvéda se zabývá příčinnou nemocí. Terapeut se snaží porozumět našemu vztahu mezi tělem a myslí. „To, jak myslíme, co jíme nebo kde pracujeme, působí na naše smysly a ovlivňuje celý organismus. Podle ájurvédy téměř všechny nemoci vznikají v naší mysli působením negativních myšlenek.“ 2) 

Ájurvéda, stejně jako TČM (viz níže), vychází z teorie 5 elementů, z nichž se skládá lidské tělo. 5 elementů zde jsou: éter (prostor), vzduch, oheň, voda a země.  Tyto elementy se nacházejí ve Vesmíru, v zemi i v člověku. V každém z nás je poměr trochu jiný, proto je každý z nás jedinečný.

V ájurvédě se dále využívají tři energie tzv. Dóšy. Jsou to tři různé formy energie a jsou složeny z 5 elementů (zmíněné výše). 3 hlavní energie (Dóšy) jsou váta, pitta a kapha. Váta je kombinace prostoru a vzduchu. Pittu tvoří kombinace ohně a vody a Kapha se skládá z prvků země a vody. Každá dóša má v lidském těle specifickou úlohu. Čraka Samhita, lékař vnitřních chorob, ve svém lékařském díle napsal: „Váta, pitta a kapha jsou přítomny v každé buňce a mohou zapříčinit vznik nemoci, ale stejně tak udržet dokonalé zdraví. Jejich přirozený poměr nazýváme prakriti a nerovnovážný poměr vikriti.“

Tridóša (tři dóši) určuje:

  • náš vzhled a vnější projev
  • fungování tělesných orgánů
  • naše individuální duševní vzory
  • míru intelektuálních schopností

 

Jóga a ájurvéda jsou dvě spřízněné nauky, kde ájurvéda je védské umění léčení těla a ducha a jóga představuje vědu o seberealizaci, která závisí na bezchybné tělesné a duševní funkci. Pojítko mezi ájurvédou a jógou je zde prána - životní energie. Obě nauky pak představují úplný vývojový systém, který dokáže přetvářet náš život.

Ájurvédská nauka zahrnuje tyto základní složky:

  • detoxikaci
  • správnou výživu
  • cvičení jógy
  • meditaci a modlitby
  • využití léčivých rostlin a masáže

 

tradiční čínská medicina a ajruvéda

 

Co je to TČM?

Tradiční čínská medicína vznikla před tisíci lety jako medicínský systém, který i dnes používají miliardy lidí v Asii, navíc se v posledních letech rozšiřuje i v USA. TČM je souhrnné pojmenování pro péči o člověka zahrnující prevenci, vyšetření a terapie vycházející z tradičního čínského léčitelství. Je také částečně založená na taoistické víře, že žijeme v propojeném světě. To, co se odehrává v jednom místě, ovlivňuje i další místa. Také zde vycházejí z toho, že tělo a mysl jsou propojeny a fungují společně a tím zajišťují správnou funkčnost organismu. Zdraví zde terapeuti vnímají jako vnitřní rovnováhu, zároveň jako rovnováhu mezi vnitřním a vnějším prostředím, ve kterém člověk žije. Praktiky využívající se v této péči jsou analýza jazyka, diagnostika z tepu těla, dietologie (navržení správné stravy, diety), pohybová terapie (Tai Chi nebo Čchi-kung), akupunktura a akupresura, masáže a léčiva z rostlin.

V TČM se také používá nauka o pěti prvcích. 5 prvků představuje 5 základních prasymbolů, z kterých se skládá vesmír, země ale i lidský organismus. Abychom byli zdraví, musí být 5 prvků v rovnováze, ale zároveň tato rovnováha je individuální a každý člověk je v rozložení těchto 5 symbolů jedinečný. Díky tomu máme různé lidi, malé, velké, hubené či obézní, hlučné nebo klidné...

Těmito 5 prvky jsou Dřevo, Oheň, Voda, Země a Kov. Další významnou silou je zde také jin a jang, které jsou zde chápány jako harmonie organismu, kterými proudí meridiány. Navíc každý měsíc v roce (určité období) ovlivňuje daný orgán nebo tkáň. Například na jaře bychom se měli zaměřit na orgány jako jsou žlučník a játra naopak v létě bychom měli dát větši péči žaludku a slezině. (Více o ročních obdobích a péči o jednotlivé orgány v dalším článku.) 

TČM se výrazně liší od našeho západního pohledu na medicínu. Nejvíce zejména v tom, že pohlíží na člověka jako na komplexní bytost. Tělo je zde chápáno jako provázaný systém navzájem se ovlivňujících orgánů, mezi kterými přes dráhy tzv. meridiány proudí životní energie chi.

 

Oba tyto směry (Ájurvéda i TČM) mají hluboké kořeny, proto mají mnoho svých zastánců nejen na svých kontinentech. Na Západě se k nim obrací lidé, kteří se zajímají o své tělo a vnímají tato učení jako prevenci a jednu z alternativ k západní medicíně.

 

 

 

Autor: Kateřina Tripalová

 

 

1) Jóga a Ájurvéda - David Frawley

2) Ájurvéda – komplexní program pro vaše zdraví a duševní pohodu

 

Zpět do obchodu